Ζαπατίστικος καφές φίλτρου Compaňero

Κατηγορία:

100% αράμπικα

Παραγωγός:

4,60 €
Ποσότητα: 
250 gr
Ανώτερη τιμή μεταπώλησης: 
5,30 €