Ζαπατίστικος καφές εσπρέσσο Compaňero, κόκκοι

Κατηγορία:

100% αράμπικα

Παραγωγός:

20,50 €
Ποσότητα: 
1000 gr
Ανώτερη τιμή μεταπώλησης: 
23,60 €