Ζαπατίστικος καφές εσπρέσσο Compaňero, κόκκοι

Κατηγορία:

100% αράμπικα

Παραγωγός:

19,30 €
Ποσότητα: 
1000 gr
Ανώτερη τιμή μεταπώλησης: 
22,20 €