Ρυζογκοφρέτες από κόκκινο ρύζι

Συστατικά: 

κόκκινο ρύζι,  συστατικά αλληλέγγυου εμπορίου:100%

Παραγωγός:

2,90 €
Ποσότητα: 
120 gr
Ανώτερη τιμή μεταπώλησης: 
3,35 €
bio