Ρυζογκοφρέτες από καστανό ρύζι

Συστατικά: 

καστανό ρύζι, συστατικά αλληλέγγυου εμπορίου:100%

Παραγωγός:

3,10 €
Ποσότητα: 
120 gr
Ανώτερη τιμή μεταπώλησης: 
3,60 €