Ζαπατίστικος καφές εσπρέσσο Compaňero, κόκκοι

Κατηγορία:

100% αράμπικα

Παραγωγός:

18,70 €
Ποσότητα: 
1000 gr
Ανώτερη τιμή μεταπώλησης: 
21,50 €